Europska Unija u Bosni i Hercegovini EU Misija u BiH

Izjava misije EU u BiH


28 država članica Evropske unije u potpunosti i čvrsto podržavaju evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine kao buduće članice Evropske unije, u skladu sa Solunskom deklaracijom iz 2003. godine. Zajedno sa međunarodnim partnerima, cilj EU je da se Bosna i Hercegovina podrži i učvrsti kao stabilna i demokratska zemlja koja ima miroljubivu saradnju sa svojim susjedima i koja je nepovratno na putu ka članstvu u EU. Članstvo Bosne i Hercegovine u EU je čvrsto povezano sa suverenitetom, jedinstvom i teritorijalnim integritetom zemlje.


EU je odredila svoju strategiju prema Bosni i Hercegovini u zaključcima Evropskog savjeta iz marta 2011 i kasnijim zaključcima kojima se ona potvrđuje. Od septembra 2011, intenzivirali smo i povećali prisustvo u zemlji spajanjem snaga Evropske komisije, Službe za spoljne poslove EU i Savjeta Evropske unije (u Kancelariji specijalnog predstavnika EU). Vojne snage EU, EUFOR ALTHEA, i dalje su prisutne u Bosni i Hercegovini.


Imamo tri partnera. Prvo, u građanima Bosne i Hercegovine koji su glavna motivacija i korisnici evropskih integracija. Drugo, u institucijama Bosne i Hercegovine na svim nivoima. Treće, u civilnom društvu zemlje, uključujući nevladine organizacije, akademsku zajednicu, poslovnu zajednicu, političke stranke i udruženja koja se bave posebnim interesima.